parallax background

Teoria: Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne - formy Past Simple i Past Participle.

Poniższa lista prezentuje ważniejsze czasowniki nieregularne. Tworzenie form regularnych zostało opisane w odpowiednich rozdziałach. Czasowniki nieregularne to najczęściej krótkie, jednosylabowe wyrazy. Jest ich dość dużo, jednak w wielu przypadkach można się dopatrzyć pewnych prawidłowości i podobieństw w ich tworzeniu. Forma Past Simple (forma czasu przeszłego, tzw. druga forma) jest niezbędna do tworzenia wypowiedzi w czasie Past Simple, a także w mowie zależnej oraz zdaniach warunkowych. Forma Past Participle (imiesłów czasu przeszłego, tzw. trzecia forma) jest natomiast niezbędna w czasach Perfect, stronie biernej, oraz również w mowie zależnej i zdaniach warunkowych. Czasami podane są dwie poprawne formy - regularna i nieregularna. W takich przypadkach warto pamiętać, że formy nieregularne są ogólnie bardziej popularne w odmianie brytyjskiej języka, a formy regularne - amerykańskiej. Owocnej nauki!

 

 

bezokolicznik

Past Simple (II for.)

Past Participle (III for.)

przykład tłumaczenia

awake

awoke

awoken

 budzić (się)

be

was/were

been

być

bear

bore

born(e)

nosić, ponosić

beat

beat

beaten

bić, ubijać

become

became

become

stawać się

begin

began

begun

zaczynać

bend

bent

bent

wyginać (się)

bet

bet

bet

stawiać, zakładać się

bite

bit

bitten

gryźć

bleed

bled

bled

krwawić

blow

blew

blown

wybuchać, dmuchać, wiać

break

broke

broken

łamać

bring

brought

brought

przynosić

broadcast

broadcast/broadcasted

broadcast/broadcasted

nadawać

build

built

built

budować

burn

burnt/burned

burnt/burned

palić (się)

burst

burst/bursted

burst/bursted

wybuchać, pękać

buy

bought

bought

kupować

catch

caught

caught

łapać

choose

chose

chosen

wybierać

come

came

come

przychodzić

cost

cost

cost

kosztować (np. pieniądze)

cut

cut

cut

ciąć

deal

dealt

dealt

rozdawać, dotyczyć

dig

dug

dug

kopać

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować, ciągnąć

dream

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

marzyć, śnić

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

jechać, prowadzić (auto)

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

upadać, spadać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć, uważać

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znajdować

fly

flew

flown

lecieć, latać

forbid

forbade

forbidden

zabraniać

forget

forgot

forgotten

zapomniać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

freeze

froze

frozen

zamarzać

get

got

got

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grow

grew

grown

rosnąć

hang

hung

hung

wieszać

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

chować (się)

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić

keep

kept

kept

trzymać

know

knew

known

wiedzieć

lay

laid

laid

kłaść, położyć (coś)

lead

led

led

prowadzić (kogoś)

learn

learnt/learned

learnt/learned

uczyć się

leave

left

left

wychodzić, zostawiać

lent

lent

lent

pożyczać (komuś)

lie (np. w łóżku)

lay

lain

leżeć, kłaść się

lie (regularny!)

lied

lied

kłamać

light

lit/lighted

lit/lighted

zapalać się, włączać się

lose

lost

lost

przegrywać, tracić

make

made

made

stanowić, robić

mean

meant

meant

znaczyć

meet

met

met

spotykać

mow

mowed

mown/mowed

kosić

pay

paid

paid

płacić

put

put

put

kłaść, wkładać

read (czyt. ri:d)

read (czyt. red)

read (czyt. red)

czytać

ride

rode

ridden

jechać (konno, rowerem)

ring

rang

rung

dzwonić (dzwonkiem)

rise

rose

risen

wstawać, wzrastać

run

ran

run

biec, biegać

saw

sawed

sawn/sawed

ciąć, piłować

say

said

said

mówić, powiedzieć

see

saw

seen

widzieć, rozumieć

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

nastawiać, umieszczać

sew

sewed

sewn/sewed

szyć, przyszywać

shake

shook

shaken

wstrząsać, drżeć

shine

shone

shone

świecić

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać, okazywać

shrink

shrank

shrunk

zmniejszać (się)

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

sow

sowed

sown/sowed

siać

speak

spoke

spoken

mówić, rozmawiać

spell

spelt/spelled

spelt/spelled

literować

spend

spent

spent

wydawać, zużywać

spill

spilt/spilled

spilt/spilled

rozlewać, rozsypywać

spread

spread

spread

rozszerzać (się)

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

wbijać, przyklejać

sting

stung

stung

żądlić, kłuć

strike

struck

struck

atakować, uderzać

swear

swore

sworn

przysięgać, kląć

sweep

swept

swept

zamiatać

swell

swelled

swollen/swelled

puchnąć, powiększać (się)

swim

swam

swum

pływać, płynąć

swing

swung

swung

huśtać (się)

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć (kogoś)

tear

tore

torn

drzeć

tell

told

told

mówić (komuś)

think

thought

thought

myśleć

throw

threw

thrown

rzucać

understand

understood

understood

rozumieć

wake

woke

woken

budzić (się)

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

win

won

won

wygrywać

write

wrote

written

pisać


parallax background

4 powody dla których warto spróbowaćRóżnorodność nauki

Nauka ze słuchu, nauka pisania, testy wyboru, możliwość tworzenia własnych lekcji, możliwość nagrywania własnej wymowy i wiele innych.

3000 słówek

Prawie 3000 najczęściej używanych słówek nagranych przez profesionalnych lektorów i native speakerów.


4000 zdań

Prawie 4000 różnych zdań i zwrotów nagranych przez profesionalnych lektorów i nativ speakerów.

Dostęp 24 h online

Posiadając dostęp do internetu możesz uczyć się w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.