parallax background

Teoria: Liczba mnoga

Liczba mnoga

 

W języku angielskim nie ma jednej, prostej zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. Jest kilka grup, każda o innym sposobie tworzenia liczby mnogiej. Oto one :

 

 •  Dodanie '-s' - jest to najbardziej podstawowa zasada

 

a dog - dogs (pies - psy)

a computer - computers (komputer - komputery)

a window - windows (okno-okna)

a wardrobe - wardrobes (szafa-szafy)

 

 •  Dodanie '-es' - jeżeli rzeczownik kończy się na następujące litery -s, -ss, -ch, -x, -sh, -o

 

a fox - foxes (lis-lisy)

a watch - watches (zegarek-zegarki)

a princess - princesses (księżniczka-księżniczki)

a bush - bushes (krzew - krzewy)

a bus - buses ( autobus-autobusy)

a potato - potatoes ( ziemniak-ziemniaki)

 

 

WYJĄTEK !

W niektórych słowach kończących się na -o , zwłaszcza obcego pochodzenia dodajemy końcówkę -s

a piano - pianos ( pianino-pianina)

a zero - zeros ( zero-zera)

 

 • Zamiana -y na -i - aby utworzyć liczbę mnogą od rzeczowników które kończą się na literę -y należy zamienić ją na -i i dodać -es z czego wychodzi nam końcówka -ies

 

a fly - flies (lot-loty)

a story - stories (historia-historie)

 

WYJĄTEK !

Jeżeli w danym słowie literę -y poprzedza samogłoska, tworząc liczbę mnogą dodajemy -s

a boy - boys (chłopiec-chłopcy)

a key -keys ( klucz-klucze)

 

 •  Zamiana -f/-fe na -v - w zdaniach kończących się na -f lub -fe, -f zmieniamy na -v i dodajemy -es z czego wychodzi nam końcówka -ves

 

a wife - wives (żona-żony)

a knife - knives ( nóż-noże)

 

WYJĄTEK !

a chief -chiefs (szef-szefowie)

a roof - roofs ( dach-dachy)

 

 • Rzeczowniki, które w liczbie mnogiej maja inną formę niż w pojedynczej

 

a man -men (mężczyzna-mężczyźni)

a woman -women (kobieta-kobiety)

a child - children (dziecko-dzieci)

a mouse - mice (mysz-myszy)

a tooth - teeth ( ząb-zęby)

a foot - feet (stopa-stopy)

a goose - geese (gęś-gęsi)

 

 •  Rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie zmieniają formy

 

a fish - fish (ryba-ryby)

species (gatunek/gatunki)

a sheep - sheep (owca-owce)

a fruit - fruit (owoc-owoce)

 

 • Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej

 

trousers (spodnie)

scissors (nożyczki)

clothes (ubrania)

shorts (spodenki)

 

 • Rzeczowniki, które występują tylko w liczbie pojedynczej (pomimo tego że mają końcówkę -s)

 

news (wiadomości)

physics (fizyka) - tak samo jest z wszystkimi innymi nazwami nauk

statistics (statystyka)

 

 • Rzeczowniki złożone zawierające przymiotniki lub przyimki

 

mother-in-law - mothers-in-law (teściowa-teściowe)

passer-by - passers-by - (przechodzień-przechodnie)

 

 •  Rzeczowniki złożone (podstawowe)

 

bedroom - bedrooms (sypialnia-sypialnie)

postman - postmen (listonosz-listonosze)

 

 • Rzeczowniki zbiorowe - określające grupę ludzi ( mogą też mieć liczbę mnogą, która mówi nam, że jest kilka takich grup)

 

family (rodzina) families (rodziny) - zgodnie z zasadą -y zamienia się na -ies

team (drużyna) teams ( drużyny) - zasada podstawowa, dodajemy -s

crowd (publiczność)


parallax background

4 powody dla których warto spróbowaćRóżnorodność nauki

Nauka ze słuchu, nauka pisania, testy wyboru, możliwość tworzenia własnych lekcji, możliwość nagrywania własnej wymowy i wiele innych.

3000 słówek

Prawie 3000 najczęściej używanych słówek nagranych przez profesionalnych lektorów i native speakerów.


4000 zdań

Prawie 4000 różnych zdań i zwrotów nagranych przez profesionalnych lektorów i nativ speakerów.

Dostęp 24 h online

Posiadając dostęp do internetu możesz uczyć się w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.