parallax background

Teoria: zastosowanie

 Zastosowanie czasu present simple.

 

 

1.Czas Present Simple jest wykorzystywany w następujących sytuacjach:

---

Mówienie o czynnościach stałych, powtarzających się okresowo, nawykach. Szczególnie często w zdaniach w tym czasie pojawiają się takie określenia jak: always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), from time to time (od czasu do czasu), sometimes (czasami), rarely (rzadko), seldom (rzadko), never (nigdy), every day (codziennie) twice a week (dwa razy w tygodniu), anually (co roku), itp. Przykłady zdań:

 

I go to school every day. / Chodzę do szkoły codziennie.

She never drinks coffee in the afternoon. / Ona nigdy nie pije kawy popołudniu.

I am sometimes very angry with my brother. / Czasami jestem bardzo zły na mojego brata.

My parents are both pilots. / Moi rodzice oboje są pilotami.

Do you always have a bath twice a day? / Czy zawsze kąpiesz się dwa razy dziennie?

 

 


 

 

2.Mówienie o pewnych niezaprzeczalnych faktach, prawdach, prawach fizyki, itp.

---

Water freezes at 0°C. Woda zamarza w 0°C.

 Earth orbits the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca.

 

 


 

 

3.Stosowanie tzw. czasowników statycznych, czyli takich, których z reguły się nie używa w formie ciągłej, a odnoszą się do obecnie trwającej sytuacji. Służą one np. wyrażaniu uczuć, emocji, doznań.

---

(szczegóły w rozdziale nt. czasu Present Continuous). Najważniejsze z nich to: be, feel, know, need, love, hate. Przykłady zdań:

 

I am sad. / Jestem smutny.

How do you feel / Jak się czujesz?

They need their instructor.  /  Oni potrzebują swojego instruktora.

She knows almost everything about it. / Ona wie prawie wszystko o tym.

We hate each other. / Nienawidzimy się nawzajem.

 

 


 

 

4.Mówienie o zdarzeniach przyszłych, zaplanowanych i niezależnych od mówiącego.

---

My plane takes off in three hours. / Mój samolot startuje za trzy godziny.

The game starts at 6 p.m. / Gra zaczyna się o szóstej popołudniu.

 

 


 

 

5.Relacjonowanie przebiegu wydarzenia aktualnie trwającego, a także opowiadanie o następujących po sobie zdarzeniach z przeszłości  (opowiadanie jakiejś historii).

---

And now Bale has the ball, he runs a few metres and passes to Ronaldo. He speedsup, runs into the box and shoots powerfully! What a goal!  / A teraz piłkę ma Bale, biegnie kilka metrów i podaje do Ronaldo. Ten przyspiesza, wbiega w pole karne i potężnie strzela! Co za bramka!

I hear that strange noice, then I go outside and I see the woman lying on the ground. / Słyszę ten dziwny hałas, wychodzę na zewnątrz i widzę tę kobietę leżącą na ziemi.

 

 


 

 

6.Tworzenie nagłówków np. w gazetach.

---

Trump wins presidential election in the USA. / Trump wygrywa wybory prezydenckie w USA.

 

 


 
 

 

7.Składanie obietnic, zobowiązań, potwierdzeń.

---

Do you solemnly swear that you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? / Czy uroczyście przysięgasz, że będziesz mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę?

I hereby confirm my attendance at the conference. / Niniejszym potwierdzam moją obecność na konferencji.

 

 


 

 

8.W trybach warunkowych.

---

 If you have headache, you take painkillers. Jeśli boli cię głowa, bierzesz środki przeciwbólowe.


parallax background

4 powody dla których warto spróbowaćRóżnorodność nauki

Nauka ze słuchu, nauka pisania, testy wyboru, możliwość tworzenia własnych lekcji, możliwość nagrywania własnej wymowy i wiele innych.

3000 słówek

Prawie 3000 najczęściej używanych słówek nagranych przez profesionalnych lektorów i native speakerów.


4000 zdań

Prawie 4000 różnych zdań i zwrotów nagranych przez profesionalnych lektorów i nativ speakerów.

Dostęp 24 h online

Posiadając dostęp do internetu możesz uczyć się w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.